Skip to content

lafkestibaşı

nezleli

Sâlah Birsel’in 1990 günlüğü olan Nezleli Karga adlı kitabın 1991’deki ilk baskısının 76. sayfasından bir alıntı:

11 Eylül 1990
Adnan Menderes, Beyazıt-Aksaray Caddesini tıraş ettirirken tüm ağaçları söktürmüştür. Onların kılıç lokması edilmesine sızlananlara da şu karşılığı yapıştırır:
— Biz, sökülen bir ağaç yerine 100 bin ağaç dikeceğiz.
Politikacıların, lafkestibaşılık konumunda oturanların bu sorumsuz demeçleri, eyvah ki hiçbir yasa ile önlenmiş değildir.

karga